Kontakt - Biuro sprzedaży

N.I.A. Nawrath Consulting Sp. z o.o.
ul. Łuki Wielkie 3/5
02-434 Warszawa

tel/fax (22) 863 83 47

kom.: 0 507 029 576

e-mail:

biuro@park-wlochy.pl

michal.truchan@park-wlochy.pl


numer KRS 0000211556
numer NIP PL 522-23-73-514
numer REGON 012900332
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy PLN 50.000 wpłacony w całości.